Ajankohtaista

Tutkimusartikkeli: Opettajaopiskelijoiden valmiudet toimia oppilaiden hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa
Uudessa tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla, miten toisen vuoden luokanopettajaopiskelijat kokevat valmiutensa havaita oppilaiden hyvinvointia uhkaavia tilanteita – kuten yksinäisyyttä ja...
Tutkimusartikkeli: Nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin taustatekijöitä, seurauksia ja suojaavia tekijöitä
Uudessa Right to Belong -hankkeen pitkittäistutkimuksessa tunnistettiin nuoruusikäisillä erilaisia yksinäisyyden ja ostrakismin, eli sosiaalisen ulossulkemisen, alaryhmiä. Lisäksi tunnistettiin näihin alaryhmiin...
Tutkimusartikkeli: Äidin raskausajan stressinsäätelyjärjestelmän toiminnan yhteydet lapsen sosioemotionaalisten vaikeuksien määrään
Uuden tutkimuksen perusteella äidin raskausajan stressinsäätelyjärjestelmän toiminnan merkitys lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle näyttäisi korostuvan äidin kohonneisiin raskausajan masennusoireisiin yhdistettynä. Näin ollen...
Right to Belong -tutkijat uudessa Tiedosta toimeen -webinaarisarjassa
Right to Belong –hankkeen tutkijoiden luentoja voi kuulla kevään aikana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) Tiedosta toimeen –webinaarisarjassa. VSLJ:n, Turun yliopiston...
Tutkimusartikkeli: Korkeampi pelkovinouma kahdeksan kuukauden iässä yhteydessä parempiin sosioemotionaalisiin taitoihin taaperoilla
Uudessa tutkimuksessa selvitettiin emotionaalisen attention ja sosioemotionaalisen kompetenssin sekä psykososiaalisten oireiden yhteyttä. Emotionaalista attentiota selvitettiin silmänliiketutkimuksella, kun taas psykososiaalisia oireita...
Tutkimusartikkeli: Kaksivuotiaiden käyttäytyminen ja tunne-elämän kehittyminen varhaiskasvatuksessa ja kotihoidossa
Varhaiskasvatuksen aloitus on yksi suurimmista muutoksista lapsen siihenastisessa elämässä. Tuoreessa FinnBrain-tutkimukseen kuuluvassa artikkelissa tarkasteltiin yli tuhannen kaksivuotiaan lapsen käyttäytymistä ja...
Tutkimusartikkeli: Lasten stressinsäätelyn kehittyminen ikävuosina 2–5
Tuoreessa Right to Belong -tutkimuksessa tarkasteltiin lasten stressinsäätelyn kehittymistä ikävuosien 2–5 aikana. Tutkimuksessa mitattiin lasten vuorokausikortisolitasoja useassa mittauspisteessä. Lisäksi tarkasteltiin...
Blogi: Jotta yksikään ei jäisi ulkopuoliseksi
“Jos sais valita, niin mielummin ottaisin, et joku vaikka hakkais mua, mut silti mulla olis joku kaveri, kun tän, ettei...
Kolme kaverusta kävelemässä iloisina.
Keskustelutilaisuus: Kaverikadon korjaamistalkoot
Save the Date: 14.11.2023 HelsinkiMission, Right to Belong -tutkimuskonsortion, AVI:n ja Opetushallituksen järjestämässä webinaarissa kuullaan tuoreimpia tutkimustuloksia suomalaisten kokemasta yksinäisyydestä,...
Ihmisiä kulkemassa kadulla kiireessä.
Blogi: Nuoren hyvien kohtaamisten mahdollisuuksia on monia – tartu tilaisuuksiin
Neljä strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmaa järjesti kevään lopuksi Demokratiakorjaamo 2023 -tapahtuman, jonka teemana oli ”Demokratia kriiseissä”. Yksi päivän työpajoista keskittyi kuuntelemaan...
Keskustelutilaisuus: Demokratiakorjaamo 2023: Demokratia kriiseissä
Right to Belong on mukana strategisen tutkimuksen ohjelmien järjestämässä Demokratiakorjaamo-tilaisuudessa 29.5. R-to-B:n ja Ulos epätoivosta -hankkeen yhteinen työpaja ”Miksi yksinäisyys...
Keskustelutilaisuus: Yksinäisyys Suomessa
Aika: 27.2.2023 klo 14.15–15.30 Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentti, Kansalaisinfo-tila, Arkadiankatu 3 (sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta). Miten suuria ongelmia yksinäisyys ja ostrakismi eli...
Right to Belong -hankkeen tilannekuvaraportti on julkaistu
Tilannekuvaraportissa kuvaamme hankkeen lähtökohtana olevaa yhteiskunnallista haastetta, eli yksinäisyyttä ja ostrakismia ilmiönä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä hankkeen tutkimuksellista taustaa. Lisäksi esittelemme hankkeen vaikuttavuustavoitteet.
Blogi: Right to Belong – ratkaisuja yksinäisyyteen ja ostrakismiin
Suomessa 10–20 % lapsista ja nuorista kärsii jatkuvasta yksinäisyydestä. Pitkittynyt yksinäisyys heikentää sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia ja terveyttä, kykyä...
Marjo Kurki YOUNG-ohjelman ohjelmajohtajaksi
Right to Belong -konsortio kuuluu strategisen tutkimuksen Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelmaan, jonka ohjelmajohtajaksi on 16.1.2023...
Right to Belong -konsortiolle myönnettiin strategisen tutkimuksen rahoitus
Turun yliopiston professori Niina Junttilan johtama konsortio sai strategisen tutkimuksen neuvostolta yhteensä reilun 3,1 miljoonan euron rahoituksen syyskuuhun 2025 loppuvalle...