Right to Belong -konsortiolle myönnettiin strategisen tutkimuksen rahoitus

Turun yliopiston professori Niina Junttilan johtama konsortio sai strategisen tutkimuksen neuvostolta yhteensä reilun 3,1 miljoonan euron rahoituksen syyskuuhun 2025 loppuvalle kaudelle. Tutkimussuunnitelma ulottuu kuuden vuoden eli kolmen optiovuoden päähän.

Konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperustainen tiekartta siitä, miten lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen kokemuksia voidaan erilaisissa ympäristöissä, kuten perheissä, kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja kaveriryhmissä, vähentää.

– Toivon, että tutkimuksellamme on todella suuri merkitys. Yksinäisyys on vain kasvussa. Meillä oli oletus, että yksinäisyyttä lisänneen koronavaiheen jälkeen yksinäisyys lähtee taas laskuun, mutta niin ei ole tapahtunut. Yksinäisyys jatkaa nousuaan. Kaksi vuotta oli pitkä aika, jolloin lapset ja nuoret opettelivat uudenlaista sosiaalista kanssakäymistä. Harjoittelivat, miten toimia, kun muut ovat vaarallisia ja uhka, Junttila sanoo.

Tutkimuksessa käytetään muun muassa aivokuvantamisen, biomarkkereiden ja toimintatutkimuksen menetelmiä sekä laajoja kansallisia ja kansainvälisiä seurantatutkimusaineistoja, rekisteritietoja sekä eri kouluasteilla toteutettavien interventioiden vaikuttavuusarviointia.

R-to-B on erittäin laaja-alainen ja monitieteinen: mukana on Turun, Helsingin, Aalto ja Jyväskylän yliopistojen kasvatus- ja kehityspsykologian, sosiologian, lääketieteen, lastenpsykiatrian, neurotieteen, taloustieteen sekä informaatioteknologian asiantuntijoita. Turun yliopistosta Junttilan rinnalla omia työpakettejaan johtavat väestötutkimuskeskuksen apulaisprofessori Linnea Karlsson, oppimisanalytiikan keskuksessa työskentelevä apulaisprofessori Mikko-Jussi Laakso sekä Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.

– Linnea Karlssonin johdolla me tutkimme bio-psyko-sosiaalisia tekijöitä. Selvitämme muun muassa, mitä lapsen aivoissa tapahtuu tai mitä silmänliikkeet kertovat, kun lapsi jää ulkopuolelle. Tai miten ulkopuolinen stressi nostaa kortisoliarvoja, Junttila kertoo.

Mikko-Jussi Laakson osuutena on tuoda mukaan Turun yliopistossa kehitetty ViLLE-menetelmä, jota käytetään mittausten tekemiseen. Tuominen johtaa interaktio-työpakettia, jossa vastataan hankkeen viestinnästä, vuorovaikutuksesta niin lasten, nuorten, poliittisten päättäjien kuin asiantuntijayhteisöjen kanssa sekä tulosten levittämisestä.

Turun osuutena on keskittyä pieniin lapsiin, erityisesti varhaiskasvatusikäisiin, ja pohjaa työlle saadaan FinnBrain-tutkimushankkeesta. Junttila kuitenkin korostaa, että vaikka eri osahankkeissa on eri vetäjät ja oma tehtävä, tutkimushankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hallinnollisten rajojen yli.

Konsortion osapuolina ovat myös Itsenäisyys juhlavuoden lastensäätiö Itla, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Konsortiolla on laaja sidosryhmäyhteistyö mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön, poliisiosaston, kuntien sekä järjestöjen kanssa.