Tuotokset ja materiaalit

Tutkimusjulkaisut

Salomäki, S., Junttila, N., Setänen, S., Rautava, P., Huhtala, M., Leppänen, M., Lehtonen L. & Korja, R. (2023). Longitudinal associations between parental early psychological distress and children’s emotional and behavioural problems during early childhood and self-reported social functioning in 11-year-old children born very preterm. European Journal of Developmental Psychology.

Eskola, E., Kataja, E.-L., Hyönä, J., Nolvi, S., Häikiö, T., Carter, A.-S., Karlsson, H., Karlsson, L. & Korja, R. (2023). Higher attention bias for fear at 8 months of age is associated with better socioemotional competencies during toddlerhood. Infant Behavior and Development, 71.

Tervahartiala K., Nolvi, S., Kataja, E.-L., Seppälä, M., Autere, T.-A., Hakanen, H., Karlsson, H., Carter, A., Karlsson, L. & Korja, R. (2023). Childcare context and socio-emotional development in toddlers – a quantitative report from the FinnBrain Birth Cohort Study, Finland. European Early Childhood Education Research Journal.

Tervahartiala, K., Perasto L., Kortesluoma, S., Korja, R., Karlsson, H., Nolvi, S. & Karlsson, L. (2023). Latent profile analysis of diurnal cortisol patterns at the ages of 2, 3.5, and 5 years: Associations with childcare setting, child individual characteristics, and maternal distress. Psychoneuroendocrinology 156.

Salo, A.-E. (2023). Nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen rakentaa resilienssiä varhaisnuoruudessa. Kasvun Tuki -Aikakauslehti, 3(1).

Jaruseviciute, V., Silinskas, G., & Kiuru, N. (2023). Socioemotional functioning across the transition to lower secondary school: The role of temperament and relationships with mothers and teachers. Journal of Research on Adolescence, 00, 1–21.

Sarvimäki, M., Alasuutari, M., Harjunen, O., Holvio, A., Izadi, R., Kalland, M., Kuusiholma-Linnamäki, J., Laakso, M.-J., Lerkkanen, M.-K., Muhonen, H., Räsänen, P., Salmela-Aro, K., Saranko, L., Sulkanen, M., & Upadyaya, K. (2023). Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu: Väliraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:19.

Salmela-Aro, K. (2023). Miksi nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi näyttäisivät kasvavan samaan aikaan? Teoksessa Miten Suomi voi nyt ja tulevaisuudessa? : näkökulmia hyvin- ja pahoinvoinnin sekä kansantautien kehitykseen (s. 107–118). Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta.

 

Tietokoosteet

Tutkittua tietoa tiiviisti 9/2023: Lasten ja nuorten kokema ulkopuolisuus – yksinäisyys ja ostrakismi

 

Yleistajuiset kirjoitukset

Right to Belong -konsortio. (19.9.2023). Jotta yksikään ei jäisi ulkopuoliseksi.

Salmela-Aro, K. (9.8.2023). Hallitusohjelmasta unohtuivat olennaiset tulevaisuustaidot. Helsingin Sanomat.

Ulos epätoivosta – ja Right to Belong -konsortiot. (22.6.2023). Nuoren hyvien kohtaamisten mahdollisuuksia on monia – tartu tilaisuuksiin.

Karlsson, L. (18.4.2023). Stressi nakertaa aivoja ja kehoa – miten vähentää sen haittoja? MustRead.

Junttila, N. (4.4.2023). Ostrakismi satuttaa ja sairastuttaa. Acatiimi.

Junttila, N. & Heikkinen, P. (3.4.2023). Yksinäisyys ja ulkopuolisuus uhkaavat koko yhteiskunnan hyvinvointia ja turvallisuutta. Turun Sanomat (vain tilaajille).

Salo, A.-E. & Kajamies, A. (31.3.2023). Vuorovaikutus on opettajan perustehtävän ytimessä. Turun Sanomat.

Heikkinen, P., Tuominen, M., Junttila, N. & Huttu, T. (28.3.2023). Yksinäisyys ja ostrakismi uhkaavat koko yhteiskunnan hyvinvointia ja turvallisuutta. Dialogiblogi.

Kiuru, N. & Pakarinen, E. (28.3.2023). Iso osa nuorista kärsi korona-ajasta: hyvinvointi heikkeni, oppiminen vaikeutui ja yksinäisyys lisääntyi. MustRead.

Karlsson, L. & Heikkinen, P. (7.3.2023). Yksinäisyyden eri muodot vaativat erilaisia toimenpiteitä. Turun yliopiston blogi.

Right to Belong -konsortio. (2022). Right to Belong: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa – Tilannekuvaraportti 2022. Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Right to Belong -konsortio. (30.1.2023). Blogi: Right to Belong – ratkaisuja yksinäisyyteen ja ostrakismiin.

Junttila, N. & Laine, S. (19.12.2022). Lasten ja nuorten yksinäisyys nujerretaan rohkeudella. Opetushallituksen blogi.

 

Podcastit ja webinaaritallenteet

Ettei kukaan jäisi yksin -podcast: Yksinäisyyden ehkäisy koulussa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Yhteinen ääni -podcast: Miksi yksinäisyys ja ostrakismi voivat johtaa väkivaltaan? Turun yliopisto.

Tiedeykkönen-podcast: Koronakriisi näkyy nuorten pahana olona edelleen – moni kaipaa yllättävän arkista tukea. YLE Areena.

Yksinäisyys Suomessa -seminaari Eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Opetushallituksen podcast: Lapselle yksinäisyys voi olla tuhoisaa.

Kalasta Kaveri! -kampanjan podcast: Haastattelussa yksinäisyystutkija Niina Junttila. Music Against Drugs ry. 

 

Meistä kirjoitettua

Tutkimus tutuksi: Tutkimuksella ulkopuolisuutta vastaan. Kasvun tuki -aikakauslehti 2/2022.

 

Aiempia julkaisujamme

Laakso, M., Fagerlund, Å., Pesonen, A.-K., Figueiredo, R. A. O., & Eriksson, J. G. (2023). The Impact of the Positive Education Program Flourishing Students on Early Adolescents’ Daily Positive and Negative Emotions Using the Experience Sampling Method. The Journal of Early Adolescence, 43(4), 385–417.