R-to-B suosittelee: apua yksinäisyyteen

Tältä sivulta löydät linkkejä ja tutkimusperustaista materiaalia avuksi yksinäisyyteen. Keskusteluapua ja chatteja -osiosta löydät puhelinnumeroita ja chat-palveluja, joiden kautta pääset juttelemaan aikuiselle tai toisille nuorille esimerkiksi yksinäisyyden aiheuttamista tunteista. Omahoito-oppaita nuorille- ja Materiaalia lasten ja nuorten parissa toimiville aikuisille -osioista löytyy materiaalia ja harjoituksia yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja esimerkiksi kaveritaitojen vahvistamiseksi. Tietoa ja apua -osion linkkien takaa löytyy tietoa yksinäisyydestä ja mielenterveydestä. Ohjelmia ja interventioita -osiossa on esitelty Suomessa tarjolla olevia hoito-ohjelmia ja interventioita lapsille, nuorille ja kouluille.

Osa oppaista on tuotettu yhteistyössä Right to Belong -tutkijoiden kanssa.

Keskusteluapua ja chatteja

Omahoito-oppaita nuorille

HelsinkiMissio: Yksinäisyys – tehtäväkirja avuksesi

Tehtäväkirja on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn yksinäisyyttä kokevalle ihmiselle. Kirjan ensisijaisena tavoitteena on auttaa löytämään itselle toimivia työkaluja, joiden avulla yksinäisyyden kokemus ei olisi enää niin hallitseva. Kirja on saatavilla myös ruotsiksi.

YLE Uutisluokka: Ystävyys on supervoima, mutta yksinäisyys sattuu – Tehtäväpaketti sosiaalisista suhteista

YLE Uutisluokan tehtäväpaketti on suunnattu peruskouluille ja toisen asteen opiskelijoille.

Suomen Punainen Risti: Kaveritaitoja

Suomen Punaisen Ristin ja MIELI ry:n Kaveritaitoja-ohjelma vahvistaa nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, lisää itsetuntemusta ja auttaa lievittämään nuorten yksinäisyyttä. Ohjelma on suunnattu yläkoululaisille ja sitä vanhemmille.

Mielenterveystalo: Yksinäisyyden omahoito-ohjelma

Omahoito-ohjelma antaa tietoa pitkittyneestä yksinäisyydestä ja välineitä sen voittamiseen. Ohjelma perustuu HelsinkiMissiossa kehitettyyn yksinäisyystyöhön ja siihen liittyvään tehtäväkirjaan.

Mielenterveystalo: Sosiaalisen jännittämisen omahoito-ohjelma

Omahoito-ohjelma tarjoaa apua sosiaalisten tilanteiden pelkoon riippumatta siitä, onko diagnoosia vai ei. Ohjelma sopii kaikenikäisille.

Mielenterveystalo: Kaverisuhteiden haasteiden omahoito-ohjelma

Ohjelma sopii kaikille, jotka haluavat miettiä omaa rooliaan ja toiveitaan erityisesti ystävyyssuhteissa. Ohjelma on suunnattu erityisesti nuorille, jotka pohtivat paikkaansa maailmassa ja haluavat kehittää ihmissuhdetaitojaan.

Materiaalia lasten ja nuorten parissa toimiville aikuisille

YLE Uutisluokka: Ystävyys on supervoima, mutta yksinäisyys sattuu – Tehtäväpaketti sosiaalisista suhteista

YLE Uutisluokan tehtäväpaketti on suunnattu peruskouluille ja toisen asteen opiskelijoille.

Suomen Punainen Risti: Kaveritaitoja

Suomen Punaisen Ristin ja MIELI ry:n Kaveritaitoja-ohjelma vahvistaa nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, lisää itsetuntemusta ja auttaa lievittämään nuorten yksinäisyyttä. Ohjelma on suunnattu yläkoululaisille ja sitä vanhemmille.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Yksinäisyyden ehkäiseminen – opas tukioppilasohjaajalle

MLL:n opas on suunnattu koulujen aikuisille tukioppilastoiminnan tueksi. Oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa ja menetelmiä oppilaiden kaveritaitojen vahvistamiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi tukioppilastoiminnan keinoin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Kaveritaidot kaikille -opas

MLL:n opas on suunnattu koulujen aikuisille. Oppaassa on sekä tietoa että harjoituksia, joilla voi vahvistaa oman luokan ryhmähenkeä, oppilaiden kaveritaitoja ja kummioppilaana toimimista. Oppaan harjoitukset soveltuvat moneen eri oppiaineeseen ja tukevat erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteita.

Tietoa ja apua

Opetushallitus: Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja

Tietoa ja linkkejä kaveritaitoihin liittyen.

Mielenterveystalo: Mistä tukea lapsen mielenterveyden ongelmiin?

Tietoa ja linkkejä avuksi vanhemmille, jotka ovat huolissaan lapsensa mielenterveydestä.

MIELI ry: Kun sosiaaliset tilanteet pelottavat

Tietoa sosiaalisten tilanteiden pelosta.

HelsinkiMissio: Apua nuorille

HelsinkiMissio tarjoaa 12–29-vuotiaille erilaisia maksuttomia palveluja, mm. keskustelu- ja kriisiapua, vertaistukiryhmiä ja tukihenkilöpalveluja.

Ohjelmia ja interventioita

HelsinkiMissio: School to Belong -ohjelma

School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Ohjelmassa käytetään kansainvälisissä tutkimuksissa parhaiten toimiviksi todennettuja menetelmiä: tehokasta varhaista puuttumista, taitojen harjoittelua, asenneilmapiirin muuttamista ja yksinäisyyttä ylläpitävien ajatusvääristymien oikomista.

Mielenterveystalo: Cool Kids

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT) perustuva ahdistuksen hoito-ohjelma lapsille ja nuorille.

Mielenterveystalo: Nuorten masennuksen interventio IPC

IPC-menetelmää käytetään 12–18-vuotiaiden nuorten masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon.

Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma

Viisi viikkoa kestävä Nuorten Kompassi -verkko-ohjelma pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Se auttaa nuoria tiedostamaan ja käsittelemään ajatuksia ja tunteita sekä löytämään itselle tärkeät asiat elämässä rohkaistuen niiden toteuttamiseen. Lisäksi sen tavoitteena on nostaa nuorten pohdittavaksi omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita ja ihmissuhteiden laatua. Kompassin avulla voi löytää yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita tukevia taitoja kuten itsemyötätuntoa, empatiaa ja psykologista joustavuutta.