R-to-B suosittelee: apua yksinäisyyteen

Keskustelu- ja chattimahdollisuuksia

Omahoito-oppaita ja -materiaalia

Suomen Punainen Risti: Kaveritaitoja

Suomen Punaisen Ristin ja MIELI ry:n Kaveritaitoja-ohjelma vahvistaa nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, lisää itsetuntemusta ja auttaa lievittämään nuorten yksinäisyyttä. Ohjelma on suunnattu yläkoululaisille ja sitä vanhemmille.

Mielenterveystalo: Yksinäisyyden omahoito-ohjelma

Omahoito-ohjelma antaa tietoa pitkittyneestä yksinäisyydestä ja välineitä sen voittamiseen. Ohjelma perustuu HelsinkiMissiossa kehitettyyn yksinäisyystyöhön ja siihen liittyvään tehtäväkirjaan.

Mielenterveystalo: Sosiaalisen jännittämisen omahoito-ohjelma

Omahoito-ohjelma tarjoaa apua sosiaalisten tilanteiden pelkoon riippumatta siitä, onko diagnoosia vai ei. Ohjelma sopii kaikenikäisille.

Mielenterveystalo: Kaverisuhteiden haasteiden omahoito-ohjelma

Ohjelma sopii kaikille, jotka haluavat miettiä omaa rooliaan ja toiveitaan erityisesti ystävyyssuhteissa. Ohjelma on suunnattu erityisesti nuorille, jotka pohtivat paikkaansa maailmassa ja haluavat kehittää ihmissuhdetaitojaan.

 

Tietoa ja apua

Opetushallitus: Kaveritaidot ovat harjoiteltavia taitoja

Tietoa ja linkkejä kaveritaitoihin liittyen.

Mielenterveystalo: Mistä tukea lapsen mielenterveyden ongelmiin?

Tietoa ja linkkejä avuksi vanhemmille, jotka ovat huolissaan lapsensa mielenterveydestä.

MIELI ry: Kun sosiaaliset tilanteet pelottavat

Tietoa sosiaalisten tilanteiden pelosta.

HelsinkiMissio: Apua nuorille

HelsinkiMissio tarjoaa 12–29-vuotiaille erilaisia maksuttomia palveluja, mm. keskustelu- ja kriisiapua, vertaistukiryhmiä ja tukihenkilöpalveluja.

 

Ohjelmia ja interventioita

HelsinkiMissio: School to Belong -ohjelma

School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Ohjelmassa käytetään kansainvälisissä tutkimuksissa parhaiten toimiviksi todennettuja menetelmiä: tehokasta varhaista puuttumista, taitojen harjoittelua, asenneilmapiirin muuttamista ja yksinäisyyttä ylläpitävien ajatusvääristymien oikomista.

Mielenterveystalo: Cool Kids

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT) perustuva ahdistuksen hoito-ohjelma lapsille ja nuorille.

Mielenterveystalo: Nuorten masennuksen interventio IPC

IPC-menetelmää käytetään 12–18-vuotiaiden nuorten masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon.