Ota yhteyttä

Hankkeen johto ja koordinaatio

Niina Junttila Konsortion johtaja
Professori, Turun ja Jyväskylän yliopistot

Lasten ja nuorten yksinäisyys, osallisuus ja ulkopuolisuuden (ostrakismin) kokemukset

Noona Kiuru Konsortion varajohtaja
Työpaketti 3:n johtaja
Professori, Jyväskylän yliopisto
Maria Lähteenmäki Erikoistutkija, Turun yliopisto
Yksinäisyystyön päällikkö, HelsinkiMissio
Eero Laakkonen Erikoistutkija, Turun yliopisto
Tiina Annevirta Yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Oppimisen edellytykset ja haasteet, osallisuutta vahvistava opetus- ja ohjausvuorovaikutus, koulu lasten ja nuorten hyvinvointiympäristönä

Virve Valtonen Projektitutkija, Turun yliopisto; Väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Oikeustieteelliset näkökulmat, koulutukselliset ja sosiaaliset oikeudet, lasten oikeudet ja viranomaisten vastuut

Nina Mellenius kasvokuva.
Nina Mellenius Projektitutkija, Turun yliopisto

Lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde

Jenni Helenius KT, Kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kouluterveyskyselyyn liittyvät aiheet, osallisuus ja hyvinvointi koulussa

Viestintä ja vuorovaikutus

Miia Laasanen Vuorovaikutusvastaava
Tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tiedeviestintä

Petra Heikkinen Tutkimuskoordinaattori, Turun yliopisto

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tiedeviestintä

Päivi Pöyry-Lassila Yksikön päällikkö, Opetushallitus

Yksinäisyyden ja ostrakismin yksilötason biopsykososiaaliset mekanismit

Linnea Karlsson Työpaketti 2:n johtaja
MD, PhD, Professori, Turun yliopisto ja TYKS, Väestötutkimuskeskus, FinnBrain Birth Cohort Study
Turun yliopisto ja TYKS, Kliininen laitos, Lastentautioppi

Raskaudenaikaisen ja varhaisen elämän stressialtistukset ja niiden vaikutus lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen ja (psyykkiseen) terveyteen.

Niina Junttila Konsortion johtaja
Professori, Turun ja Jyväskylän yliopistot

Lasten ja nuorten yksinäisyys, osallisuus ja ulkopuolisuuden (ostrakismin) kokemukset

Katja Tervahartiala Erikoistutkija, Turun ja Jyväskylän yliopistot

Lapsen sosioemotionaalinen kehitys ja stressinsäätely

Mikko Peltola Yliopistotutkija, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Tunteiden havaitseminen ja empatia varhaislapsuudessa

Susanna Kortesluoma Tutkijatohtori, Turun yliopisto

Hormonaaliset stressireaktiot

Elmo Pulli MD, PhD, Erikoistutkija, Turun yliopisto

Lasten aivokuvantaminen

Jetro Tuulari Dosentti, kollegiumtutkija (TCSMT), Psykiatria, Kliininen laitos, Turun yliopisto

Aivokuvantaminen, monitieteinen kehittyvien aivojen kognitiivinen neurotiede ja varhaiset altisteet.

Heini Saarimäki Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Eeva-Leena Kataja Erikoistutkija, Turun yliopisto

Yksinäisyyden ja ostrakismin kehitykselliset jatkumot eri ympäristöissä

Noona Kiuru Konsortion varajohtaja
Työpaketti 3:n johtaja
Professori, Jyväskylän yliopisto
Katariina Salmela-Aro Akatemiaprofessori, PsyT Professori, Helsingin yliopisto

Nuorten hyvinvointi, rehtoreiden ja opettajien työhyvinvointi

Katja Upadyaya Tutkijatohtori, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Marguerite Beattie Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Nuorten terveyspsykologia motivaatiosta ja mindfulness-harjoitusten hyödyntämisestä yksinäisyyden kehityskaariin, taustoihin ja seurauksiin.

Mari Tunkkari Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Nuorten hyvinvointi ja sosiaalinen tuki

Nelli Lyyra Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
Rekar Abdulhamed Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Vieraileva tutkija, THL

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kulttuuriin sopeutuminen, yhteenkuuluvuuden tunne ja mielenterveys

Florencia Sortheix Dosentti, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Maahanmuuttajanuorten yksinäisyys, hyvinvointi ja sopeutuminen Suomessa

Ida Huttunen Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Nuorten sosioemotionaaliset taidot, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja näiden merkitys nuorten kouluhyvinvoinnille

Lauri Hietajärvi Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen ja ehkäisy kouluissa

Matti Sarvimäki Työpaketti 4:n johtaja
Professori, Aalto-yliopisto

Koulutuksen taloustiede, yhteiskunnalliset kokeilut

Marja-Kristiina Lerkkanen Kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Lasten oppiminen, hyvinvointi ja yksinäisyys kouluympäristössä, opettaja-oppilassuhde, vuorovaikutus luokassa

Mikko-Jussi Laakso Professori, Oppimisanalytiikan keskus, Turun yliopisto
Eija Pakarinen Apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto

Opettaja-oppilas-vuorovaikutus ja -suhteet, lasten oppiminen, motivaatio, sosiaaliset taidot ja hyvinvointi

Heli Muhonen Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun vaikutukset sekä luokkahuonevuorovaikutuksen yhteydet oppilaiden sosiaalisiin taitoihin sekä yksinäisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksiin.

Anne-Elina Salo Erikoistutkija, Turun yliopisto; Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Opettajien ja oppijoiden tunne- ja vuorovaikutustaidot, moninaiset tarpeet ja osallisuuden edistäminen, yksinäisyys, sekä ihmissuhteet ja hyvinvointi perheissä.

Osallisuus palveluissa – Lapset integroidun palvelujärjestelmän yhteiskehittäjinä

Tiina Ristikari Työpaketti 5:n johtaja
Tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, pitkittäistutkimus, lapsuuden aikaisten olosuhteiden merkitys aikuisuuden hyvinvoinnille

Gary Pollock Professori, Manchester Metropolitan University
Vieraileva professori, Helsingin yliopisto

Lasten hyvinvointi, pitkittäistutkimuksen metodologia, nuorten poliittinen ja kansalaisvaikuttaminen

Suvi-Sadetta Kaarakainen Projektitutkija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
Anni Kyösti Projektitutkija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
Ville Tikkanen Projektitutkija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

Sosiaalinen toimintakyky, vertaissuhteet, psykososiaalinen kehitys, mielenterveyden häiriöiden riski- ja suojaavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa

Ilkka Virmasalo Projektitutkija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
Määrälliset aineistot, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, työn tutkimus, liikkuminen ja liikuntapolitiikka