Yhteiskehittäminen

Right to Belong -hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisia keinoja ja interventioita yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat erilaiset järjestöt ja verkostot, eri viranomaistahot sekä päättäjät. Lisäksi hankkeen työskentelyn tukena toimii neljä neuvottelukuntaa: tieteellinen, yhteiskunnallinen, nuorten ja lasten neuvottelukunnat.

Yhteistyötahoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sisäministeriö, Sivistysvaliokunta, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aluehallintovirasto, Lapsistrategian valmisteluryhmä, Tasa-arvovaltuutettu, Kuntaliitto, Suomen Punainen Risti,  Lastensuojelun keskusliitto, Vanhempainliitto, MIELI Suomen mielenterveys ry., Lähde-verkosto, HelsinkiMissio: School to Belong ja Aggredi, Fountain Park, Perhekuntoutuskeskus Lauste, Music Against Drugs ry., Skene ry., TYKS Lastenklinikka, Tampereen yliopisto ja Naantalin kaupunki.

Tietosuojaseloste sidosryhmille

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Miia Tuominen Vuorovaikutusvastaava
Tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto