Yhteiskehittäminen

Right to Belong -hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisia keinoja ja interventioita yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat erilaiset järjestöt ja verkostot, eri viranomaistahot, asiantuntijaorganisaatiot sekä päättäjät. Lisäksi hankkeen työskentelyn tukena toimii neljä neuvottelukuntaa: tieteellinen, yhteiskunnallinen, nuorten ja lasten neuvottelukunnat.

Yhteistyötahoja

Eduskunnan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen työryhmä, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sisäministeriö, Sivistysvaliokunta, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aluehallintovirasto, Lapsistrategian valmisteluryhmä, Tasa-arvovaltuutettu, Kuntaliitto, Suomen Punainen RistiLastensuojelun keskusliitto, Vanhempainliitto, MIELI Suomen mielenterveys ry., Mannerheimin lastensuojeluliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Lähde-verkosto, HelsinkiMissio: School to Belong ja Aggredi, Fountain Park, Perhekuntoutuskeskus Lauste, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, Music Against Drugs ry., Skene ry., Lasten ja nuorten keskus, Folkhälsan, TYKS Lastenklinikka, Tampereen yliopisto, Naantalin kaupunki ja Helsingin kaupunki.

Tietosuojailmoitus sidosryhmille

 

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Miia Laasanen Vuorovaikutusvastaava
Tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto