Tutkimusartikkeli: Korkeampi pelkovinouma kahdeksan kuukauden iässä yhteydessä parempiin sosioemotionaalisiin taitoihin taaperoilla

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin emotionaalisen attention ja sosioemotionaalisen kompetenssin sekä psykososiaalisten oireiden yhteyttä. Emotionaalista attentiota selvitettiin silmänliiketutkimuksella, kun taas psykososiaalisia oireita kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että korkea ikätyypillinen pelkovinouma kahdeksan kuukauden iässä – eli kun lapsen huomio kiinnittyy pelokkaisiin kasvoihin enemmän kuin muissa ikävaiheissa – oli yhteydessä parempaan sosiaaliseen kompetenssiin kahden vuoden iässä. Analyysit vakioitiin mm. sukupuolen sekä äidin koulutuksen ja masennusoireiden tason suhteen. Tutkimuksessa ei todettu yhteyksiä psykososiaalisiin oireisiin.

Yksinäisyystutkimuksen kannalta on tärkeää tehdä mekanismeihin liittyvää perustutkimusta jo ajalta ennen kuin lapset kuvaavat sanallisesti yksinäisyyden kokemuksia. Sosiaalisen kompetenssin vaihtelu alkaa muotoutua jo ennen kuin lapsella on varsinaisia sosiaalisia tilanteita ensisijaisten hoitajien lisäksi.

Tutustu tutkimukseen:

Eskola, E., Kataja, E.-L., Hyönä, J., Nolvi, S., Häikiö, T., Carter, A.-S., Karlsson, H., Karlsson, L. & Korja, R. (2023). Higher attention bias for fear at 8 months of age is associated with better socioemotional competencies during toddlerhood. Infant Behavior and Development, 71.