Tutkimusartikkeli: Lasten stressinsäätelyn kehittyminen ikävuosina 2–5

Tuoreessa Right to Belong -tutkimuksessa tarkasteltiin lasten stressinsäätelyn kehittymistä ikävuosien 2–5 aikana. Tutkimuksessa mitattiin lasten vuorokausikortisolitasoja useassa mittauspisteessä. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten lapsen yksilölliset piirteet sekä kasvuympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat kortisolihormonitasoihin eri ikäisenä. Kohorttitutkimuksessa kartoitettiin biologisten näytteiden lisäksi lapsen temperamenttia, sosiaalisia taitoja, vanhempien hyvinvointia sekä varhaiskasvatukseen osallistumista.

Suurimmalla osalla lapsista kortisolin vuorokausivaihtelu oli tyypillistä: tasot ovat korkeimmillaan aamulla ja laskevat iltaa kohti ollen matalimmillaan ennen nukkumaanmenoa. Kaikissa ikäpisteissä löytyi kuitenkin pieni joukko lapsia, joiden profiilit olivat epätyypillisiä. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että hoitoympäristö, lapsen temperamentti ja äidin masennusoireilu vaikuttavat lapsen stressinsäätelyyn. Onkin tärkeää huomioida ne lapset, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja jotka saattavat kuormittua tai kärsiä kumulatiivisesta stressistä lapsuusvuosinaan.

Tutustu tutkimukseen:

Tervahartiala, K., Perasto L., Kortesluoma, S., Korja, R., Karlsson, H., Nolvi, S. & Karlsson, L. (2023). Latent profile analysis of diurnal cortisol patterns at the ages of 2, 3.5, and 5 years: Associations with childcare setting, child individual characteristics, and maternal distress. Psychoneuroendocrinology 156.