Tutkimusartikkeli: Kaksivuotiaiden käyttäytyminen ja tunne-elämän kehittyminen varhaiskasvatuksessa ja kotihoidossa

Varhaiskasvatuksen aloitus on yksi suurimmista muutoksista lapsen siihenastisessa elämässä. Tuoreessa FinnBrain-tutkimukseen kuuluvassa artikkelissa tarkasteltiin yli tuhannen kaksivuotiaan lapsen käyttäytymistä ja tunne-elämän kehittymistä. Noin puolet lapsista osallistuivat varhaiskasvatukseen eri päiväkodeissa ja puolet olivat vielä kotona vanhemman kanssa. Lapsen sosiaalisissa taidoissa ei havaittu eroja eri hoitoympäristöissä. Lapset eivät myöskään osoittaneet enempää häiritsevää, impulsiivista tai aggressiivista käytöstä kummassakaan ryhmässä. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten vanhemmat kuitenkin raportoivat lapsillaan hieman enemmän vetäytyvää ja sisäänpäin kääntynyttä oireilua kuin kotihoidossa olevien lasten vanhemmat.

Erot ryhmien välillä olivat kaiken kaikkiaan pienet ja liittyvät hyvin todennäköisesti siihen, että kaksivuotiaat lapset vielä totuttelivat uuteen hoitoympäristöön päiväkodissa. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, jotka korostavat varhaiskasvatuksen aloituksen tärkeyttä. Se on ajanjakso, johon tulisi panostaa ja kiinnittää paljon huomiota etenkin pienimpien lasten kohdalla. Tärkeää olisi mahdollistaa riittävä tutustumisjakso erityisesti kaikkein herkemmille lapsille. Varhaiskasvatus on tärkeä kasvuympäristö suurelle osalle lapsista – on tärkeää, että lapsen yksilölliset piirteet huomioidaan ja lapsen tunne-elämän kehittymistä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Varhaiskasvatus luo tärkeän perustan lapsen kehitykselle ja myöhemmälle hyvinvoinnille.

Tutustu tutkimukseen:

Tervahartiala K., Nolvi, S., Kataja, E.-L., Seppälä, M., Autere, T.-A., Hakanen, H., Karlsson, H., Carter, A., Karlsson, L. & Korja, R. (2023). Childcare context and socio-emotional development in toddlers – a quantitative report from the FinnBrain Birth Cohort Study, Finland. European Early Childhood Education Research Journal.