Tietosuojaseloste, sidosryhmät

Right to Belong -tutkimushankkeessa ylläpidetään henkilötietorekisteriä sidosryhmistä. Olemme sitoutuneet suojaamaan sidosryhmiemme tietosuojaa.

Henkilötietoja käytetään Right to Belong -hankkeen toiminnasta tiedottamiseen ja sidosryhmäviestintään.

Käsittelyperusteena henkilötietojen käsittelylle on ensisijaisesti tietosuoja-asetuksen 6.1 e artiklan mukainen yleistä etua koskeva tehtävä (yliopistolain (2009/558) 2 §). Sidosryhmäluettelo sisältää henkilöitä, joiden asema tai tehtävä (sekä niiden hoito julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa) on sellaista, että he toimivat asiantuntijoina, kumppaneina tai muussa vastaavassa roolissa hankkeen toiminnassa, tai he ovat ilmaisseet halunsa yhteistyöhön hankkeen kanssa. Sidosryhmäluetteloa käytetään myös hankkeen toiminnasta tiedottamiseen sekä muuhun sidosryhmäviestintään tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1 f kohdan perusteella (rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Rekisteröitäviä tietoja ovat nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansien tahojen käyttöön ilman suostumusta, eikä niitä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tiedot säilytetään siten, että niihin on pääsy vain hankkeen toiminnan ja sidosryhmäyhteistyön kannalta olennaisilla henkilöillä. Rekisteriä ylläpidetään 31.3.2029 saakka.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa tietonsa
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin ylläpitäjä ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Yhteystiedot:

Kaikissa hankkeen henkilötietorekisteriin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä hankkeeseen sähköpostitse (miia.tuominen@utu.fi).